Ώρες ιατρείου: Δευτέρα & Πέμπτη 17:00 - 21:00, Τετάρτη 09:00 - 14:00

+30 210 7239223

Βασ.Σοφίας 35, Κολωνάκι, Αθήνα

Top
Εφηβεία και εγκέφαλος

Εφηβεία και εγκέφαλος

Κατά την εισαγωγή στην εφηβική ζωή το εγκεφαλικό  κέντρο των συναισθημάτων-η αμυγδαλή- είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Όμως το κέντρο της λογικής και κριτικής σκέψης-ο προμετωπιαίος φλοιός- ακόμα διαφοροποιείται, σημειωτέον ότι στα αγόρια η ολοκλήρωση της ανάπτυξής του γίνεται ακόμα πιο αργά, περίπου στα 24 έτη. Τα παραπάνω εξηγούν, γιατί στην/στον έφηβο δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ συναισθήματος και λογικής με αποτέλεσμα αλλόκοτη συμπεριφορά, αδυναμία στη λήψη σωστών αποφάσεων, στον καθορισμό στόχων και σχεδιασμού μακροπρόθεσμου πλάνου ενεργειών για επίτευξη των στόχων και στον έλεγχο των παρορμήσεων. Η δε στάση τους απέναντι στους γονείς τους χαρακτηρίζεται από άρνηση και αμφισβήτηση. Ως γονείς οπλιζόμαστε με υπομονή και προσφέρουμε την άνευ όρων αγάπη στα παιδιά μας.  Αλλά για να τα προστατεύσουμε από την επικινδυνότητα του παρορμητισμού τους, βάζουμε και όρια, τα οποία αν παραβούν θα υποστούν τις επιπτώσεις «προς γνώσιν και συμμόρφωσιν». Αργά η γρήγορα η καταιγίδα θα περάσει και τα «μικρά» μας, ενήλικα, λογικευμένα και ήρεμα πια, θα επιστρέψουν στους κόλπους της οικογένειας όχι ως παιδιά αλλά ως συνεργάτες με στόχο το κοινό καλό.